اسکوتر برقی 14 اینچ

اسکوتر برقی 14 اینچ یکی از دسته بندی های اسکوتر های سایز بزرگ است که معمولا اسکوتر های تک چرخ در این رده قرار میگیرند . این سایز مربوط به چرخی می باشد که در ساختمان اسکوتر شارژی بکار رفته است .

لطفا در هنگام تهیه این سایز از اسکوتر ها به این نکته این سایز مناسب سنین بالا می باشد که دارای توانمندی عضلانی قوی هستند توجه داشته باشید .

اسکوتر برقی 14 اینچ

اسکوتر هایی که بر مبنای یک چرخ طراحی و تولید می شوند معمولا دارای سایز استاندارد 14 اینچ می باشند . البته این موضوع استثناعاتی نیز دارد و نمونه های دیگر نیز می توانند در این طبقه جای بگیرد .

اسکوتر برقی 14 اینچی معمولا دارای سایز و استایل بزرگ تری از نمونه های 10 اینچی است و اسکوتر های تک چرخ معمولا دارای چنین سایزی می باشند .

معروف ترین طبقه بندی اسکوتر ها بر اساس سایز چرخ می باشد که نمونه های 14 اینچی معمولا از محبوبیت کمتری برخوردار است چرا که به دلیل سایز بزرگ آن ها هدایت ، کنترل و یادگیری آن ها به زمان بیشترینیاز دارد . با بزرگ تر شدن سایز چرخ های اسکوتر شارژی امکان استفاده در محیط های ناهموار بیشتری فراهم می شود .